Nu filtrerar SpamDrain även din webbmejl

SpamDrain lanserar nu webbmejlfiltrering av POP3- och IMAP-konton. Det innebär att användaren får spam- och virusfiltrering även i sin vanliga webbmejl. Man behöver inte byta webbmejl utan fortsätter att använda sin leverantörs webbmejl precis som vanligt.

Sedan tidigare har SpamDrain-användare som filtrerar hela sin domän redan fått filtrering av webbmejl eftersom SpamDrain då stoppar spam och virus innan de levereras till användarens e-postserver. Om man däremot använder POP3 eller IMAP så sker filtreringen i det ögonblick användaren kopplar upp till SpamDrain via sin dator eller mobil. När man läser sin e-post i webbmejlen har man således inte fått någon filtrering.

Den nya webbmejlfiltreringen innebär att SpamDrain kommer fortsätta filtrera användarens mejl med jämna mellanrum även då användaren inte kopplar upp sig till SpamDrain. SpamDrain ställer själv automatiskt in intervallet beroende på om användaren själv ligger och hämtar sin e-post.

Typiskt är att man kontinuerligt kontrollerar sin e-post på kontorstid. Då finns det ingen anledning för SpamDrain att i bakgrunden filtrera mejlen. Det SpamDrain istället gör är att känna av att användaren inte hämtat sin mejl på ett tag och påbörjar då bakgrundsfiltreringen.

Användaren behöver fortfarande inte uppge något lösenord till sitt e-postkonto på SpamDrains sajt. Istället sparas lösenordet automatiskt första gången användaren hämtar sin e-post via sitt e-postprogram. Lösenordet krypteras och lagras säkert hos SpamDrain. Om användaren byter lösenord på sitt konto kommer SpamDrain automatiskt att uppdatera det lagrade lösenordet nästa gång inloggning sker med e-postprogrammet.

Användaren väljer själv om man vill aktivera webbmejlfiltrering eller inte. När man skapar ett nytt konto kommer det vara ifyllt som standard, men befintliga användare måste själva gå in och aktivera funktionen.

Användaren kan fortfarande använda sitt vanliga e-postprogram tillsammans med webbmejlfiltreringen. SpamDrain kommer då se till att “vanliga” inloggningar till servern inte blockeras och automatiskt öka intervallet om SpamDrain märker att användaren redan ligger och kontrollerar sina mejl kontinuerligt.

När exempelvis användaren lämnar kontoret eller stänger av sitt e-postprogram kommer SpamDrain märka att man inte loggat in på ett tag och därefter automatiskt börja filtrera e-posten i bakgrunden.

Webbmejlfiltreringen är ett naturligt steg för att våra användare ska få lugn och ro i alla inkorgar de använder.